DH-kølbåde

DH-kølbåde

Links til regler, tilmelding, resultater og andet fra DH-aftensejladserne i Kerteminde.

Hvert af de fire indeks-billeder fører til et underafsnit af tirsdagssejladserne (svarende til menupunkterne). Underafsnit (og indeks-billeder) kommer stort set kronologisk, idet det første dækker emner der vedrører tiden før sejladserne starter, nr 2 dækker tiden efter starten på første sejlads, nr 3 og 4 er generelle opslag og informationer i hele året (opdelt på klubbens aften sejladser og øvrige DH-sejlads oinformationer andet steds).

Resultatlister, rapporter, billeder osv fra tiden før 2016 findes på ⇒ ks-f.dk.

Adresser og telefonnummer til udvalgsformand findes i klubadresser

Her finder du oplysninger om alt det der skal vides og kendes og gøres før den første sejlads går igang.

Typisk er det Indbydelse (NoR),Sejladsbestemmelser (SI), Banekort,

Tilmelding og andet der specifikt vedrører det at kunne deltage i sejladserne.

Her finder du oplysninger om det der vedrører tiden efter sejladserne er startet, typisk resultaterne af sejladserne

 • Sejldage og resultater

Opslagstavle for Tirsdagsejladser

 • Vejrudsigter
 • Protester
 • Meddelelser fra arrangører
 • Gastepladser
 • Klubmedlemskab
 • Måling

Anden respit eller kølbådssejlads

 • Andre klubbers stævner
 • Bådblade
 • Foto serier
 • Måleregler
 • osv osv alt interessant der ikke er direkte forbundet til KS-aftensejlads

Beskeder fra arrangør og DH-sejlads udvalget