Klassebåd Sejlads 2019

Klassebåde 2019

Der er åbnet for tilmelding den 13 marts 2019 og denne siden ændres ikke uden varsel eller annoncering af ændringen. .

Hvis der skulle være blivende vigtige beskeder vil de være markeret herunder.

Venlig hilsen

Klassebådsudvalg og IT-support

2019 beskeder fra klassebådsudvalget.

Om hjemmesiden i 2019:

  • Tidligere (2018 og før) var der 4 undersider (tilmelding, resultater, opslag og beretninger), det er nu samlet på en side (den du ser på lige nu), og derfor kun et link til 2019 sejladser. Rapporter fra sejladserne kommer stadig som blog-opslag på forsiden og nederst på denne side.

Om sejladserne:

  • Tilmelding til aftensejladser vil ske gennem Foreninglet på samme måde som i 2018 (Foreninglet og Sailwave), med resultater og opslagstave på hjemmesiden
  • Sejladsformatet (opdeling i CUP) ændres så de 4 måneds-CUP hver for sig afvikles som et afsluttet stævne. Det svarer til det vi plejer. Men Solita-CUP som er det samlede årsresultat udregnes som en rangliste, hvor point for placering i hver CUP overføres og årsresutatet bliver så placeringerne i hver CUP og ikke summen af point i alle sejladser. Solita-cup er således samlet årsresultat som Cuppernes Cup. Det tilfører månedsplaceringen større betydning. Detaljer følger i SI.

Om Folkebåde i Kerteminde:

  • Der er udgivet to tekst justeringer af Guldcup statutter. Det er præciseret at en båd repræsentere den klub som rorsmanden tilhører krav for at en båd repræsenterer rorsmandens klub. Det er præciseret hvilken bane der sejles på fx at målgang sker på kryds.

Tilmelding:

Kombineret Notice of Race/Sailing Instruction hentes her ⇓ KS-F-SI-2019_v2

Sejladsprogrammet (alle KS folkebådsejladser) hentes her ⇓ Folkebaad plan aftensejlads 2019

Ændringer til sejladsbestemmelser vises her på hjemmesiden i opslagstavle afsnittet

KS-DH-Banekort2018

Udskiftes med banekortet 2019 som sikkert ligner bortset fra at muslingefarmen formentlig gør at det sydligste mærke skal flyttes til ny position. Midtermærket (S) og indsejleingsbøjerne er normalt de enste der anvndes af klassebådene. De møærker forventes på ca samme position i 2019.

Banekort 2018 downloades til udskrift ⇓ KS-DH-Banekort2018

Tilmelding åbnede 13 , marts 2019 og lukker først umiddelbart inden sidste sejlads .

Deltagerliste vises deltaljeret på resultat/sejladssiden, nedenstående liste er oversigt fra tilmeldingssystemet

  • Man kan ikke lave tilmelding uden betaling af selve stævnegebyret. men man kan godt lave en tilmelding og betale uden at være medlem af KS.

Hvis man har problemer med dette kan Klassebådsudvalget hjælpe med at oprette, rette og slette tilmeldinger via vores administrationsmodul.
Kontakt stævneledelsen via mail.
Generel adgang til medlemssystemet kan ske ved klik på tilmeldingsknappen ⇒ knap-foreninglet-tilmeld

Husk at der kræves gyldigt klassebevis, og hvis det er en fornyelse udsender Sejlunionen en remindermail via websejler. Vejledning findes hos Dansk Sejlunion.

Sejladsprogram:

2019 kalender som den også officielt fremgår af sejladsbestemmelser /NoR

 

Download til udskrift Sejladsprogrammet (alle KS folkebådsejladser) hentes her ⇓ Folkebaad plan aftensejlads 2019

Resultater:

Deltagerliste og resultatliste kommer her som tabel (som  resultat 2018)

Titel
OBS OBS OBS
opdateres til 2019
Denne tekst fjernes når den er klar
LinkLinkNote
Informationer
Sejladsbestemmelser
KS-F-SI-2018_v1 tjek evt ændringer
Tilmelding
tilmelding
Deltagerliste
Deltagerliste
Fayard Cup
18. april - 16.maj
Fayard Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Queen Mary Cup
23. maj - 20. juni
Queen Mary Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Superbrugsen Cup
27. juni - 29. august
Brugsen Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Halberg Cup
5. september - 26. september
Halberg Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Klubmesterskab
29. september
Klubmesterskab samlet resultatlisteKlubmesterskab KS resultatSailwavenoter

Bemærk i deltagerliste, at kun både med klasse “onsdag19” er tilmeldt årets sejlads og både noteret IG i klassebevis har “Ikke-Gyldigt” 2019 kapsejladsbevis.

Deltagelse og måltagning kræver Gyldigt klassebevis og betalt tilmelding.

Resultatlister opdateres efter sejladserne og viser aktuel resultat til og med senest sejlede sejlads.

For Folkebådene er der en måneds Cup og et samlet årsresultat.

Datoer for hver sejlads fremgår af sejladsbestemmelserne sammen med eventuelle ændringer som findes på opslagstavlen.

Se resultater fra 2015

Se resultater fra 2016

Se resultater fra 2017

Se resultater fra 2018

Meddelelser

Opslagstavle

Opslag nr 1:

xxxxxx

Det kan forventes at opslagstavlen her foorsvinder og erstattes af opslagstavlen på Mange2Sail

DIverse.

Hvis du ønsker en vejrudsigt som led i forberedelse til sejladsen, kan du bruge afsnittet eller menupunkt →Om Vejret.

Kontakt stævneledelsen via mail.

n-klassebad-5

Rapporter:

Her viser opslag og andre rapporter (foto fx) fra årets sejladser.Resultatlister er flyttet til sejladssiden som nu indeholder alt formelt om aftensejladse (dvs NoR, SI, Tilmeldingsprocedure, deltagerliste, resultatliste osv). Opslagstavlen vil også blive flyttet dertil og det forventes at hele den den formmelle race management overtages af manage2sail.

Denne side er de mere sociale rapporter fra sejladserne

5sm-icon-klass1

Oplevelser på banen

En fortælling og billeer fra aftemens sejladser som de er oplevet af klassebådsudvalget formand eller andre som vil llevere et bidrag. Indeholder også kopi af eventuelle offcielle opslag på opslagstavlen. Den egentlige opslagstavle findes på Manage2Sail Billede er velkomne