Sejlerskole Tilmelding

Duelighedsbevis, praktisk del.

Kerteminde-sejlerskole.dk

Bemærk

Sejlerskolen har begrænset kapacitet, og derfor skal man henvende sig til Sejlerskolen, for at få svar på om der er ledige pladser eller venteliste. I praksis sker det ved en registrering/tilmelding af ønsker på kerteminde-sejlerskole.dk , som er sejlerskolen administrative oversigt med elever, lærer og undervisningsplaner. Sejlerskolen bruger ikke klubbens generelle hjemmeside- og medlems/aktivitets system til den daglige drift, men har et dedikeret system til det formål. Derfor er der to adskilte login.

Tilmelding på sejlerskole-siden er ikke en endegyldig aftale om at der er plads på netop den dag og netop det hold man ønsker. Det er en registrering af ønsker som der vil blive reageret på fra sejlerskolen, og vil også senere være en registrering af skole forhold, så du via det sejlerskole login kan se aktiviteter og holdfordeling i sejlerskolen.

Tilmeldingsgebyr refunderes såfremt der ikke findes en plads. Bed sejlerskoleledelsen om at sende besked om refundering til kasseren, såfremt det ikke lykkes at finde et tilfredsstillende undervisningstilbud..

Deltagelse i sejlerskolens praktiske undervisninger forudsætter medlemskab af Kerteminde Sejlklub. Indmeldelse sker på → medlemssiden.

 

Du betaler ved at klikke på tilmeld-knappen i boksen herunder, og det registreres dermed i klubbens medlemsystem at du har betalt undervisningsgebyr.


Duelighedsbevis Teoretisk del.

Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, som www.soesport.dk , Dansk Sejlunion og mange andre anbefaler, at du bør tage, før du begynder at sejle på egen hånd.

Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve og tilsammen dækker de kundskaber du bør have inden du sejler alene ud af havnen første gang i egen båd.

Kerteminde Sejlklub tilbyder undervisning i begge dele. Den teoretisk eundervisning foregår om vinteren og er åben for alle, uanset medlemskab af Kerteminde Sejlklub.

Undervisningen vinteren 2017/18 er annonceret ved starten, men er nu lukket.

Duelighedsbevis 2017

Du tilmelder ved at klikke på tilmeld-knappen i den relevante boks herunder alt efter hvilken type deltager du er (studerende eller ikke-studerende). Tilmeldingen kan derefter ske som medlem ved et login som genbruger dine medlemsoplysninger, eller som ikke-medlem hvor du skal indtaste bopæl og mail oplysninger.

Efter gennemført tilmelding får du tilsendt en mail kvittering, og kan herefter møde op til undervisningen 11. oktober i Kerteminde Sejlklubs lokaler på Marinavejen 6, 5300 Kerteminde. Se → kalender