SX19

Sailextreme

w-icon-sx1

Det største danske jolle stævne for alle.
 

2019  Sailextreme i pinsen d. 8-9 juni.

Benyt mini-menu i widgetområde til højre eller nedenfor.

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV Stævnet indgår i DS Grandprix serien.


Sailextreme

w-icon-sx1

The great danish dinghy regatta.

2019 Sailextreme in Whitsun, june 8-9.

Please use the mini-menu in widgetarea at right or below.

The regatta is a event in DS Grandprix series.    DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV


Tidligere års SailextremeHistory,

Past years Sailextreme,


Regler og tilmelding

Rules and entry

Sejlads
Results

Sejlads resultater.

Sailing and results

Opslagstavle
Bulletin Board

Sejlads meddelelser, opslagstavle.

Sailing informations and bulletin board

Anvisninger
Information

Praktiske oplysninger.

Practical and social infirmations

Tak til alle vore sponsorer.

TBA