Day

september 16, 2015

Sejlunionens kurser

Posted on16 sep 2015
Sejlunionen har kursus tilbud for diverse kapsejlads autorisationer (regelkurser, målerkursus, træner osv). Men der er også kurser der retter sig mod den...
Read More

KSV Udflugt vestpå

Posted on16 sep 2015
Kerteminde Sejlklubs Venner indbyder egne medlemmer og sejlklubbens medlemmer til en udflugt til Esbjerg, Hjerting, Sejlads ved Grådyb og besøg Jelling stenene....
Read More