DH Tilmelding 2017

KS-DH-kølbåde 2017 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne..

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker via ⇒KS tilmelding som benytter delsystemet Nemtilmeld.

Startgebyr er 550 kr for alle sejladser og betales med betalingskort ved tilmelding.

nemtilmeld-knap   ←  tryk på knappen for tilmelding

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (inkl DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort. Det er også på tilmeldingssiden du løbende i perioden op til sejladsernes begyndelse kan se ⇒hvem der er tilmeldt.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på her og på →resultatsiden.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2017 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tider:

Tidsplan består af 17 sejladser, heraf 11 sejladser i forårssæson og 6 sejladser i efterårssæson.

  • Forår:  Tirsdage i perioden 25. april – 4. juli
    • samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 20. maj.
  • Efterår: Tirsdage i perioden 15. august – 19. september
    • samt Egmose Marine Center Cup lørdag d. 16. september.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.50)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.20)

Der er planlagt 2 sejladser om lørdagene med 1. start kl. 10.00 (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde i  Sejlsportscenteret efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede. Jacob har lovet at lægge for med sin beretning den første aften.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet og må medbringe egen mad og drikkelse. Derudover er vi så heldige, så der er frivillige kræfter, som har tilbudt at hjælpe med aftenens forplejning.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Alle informationer, inkl. resultater, vil være at finde på www.kerteminde-sejlklub.dk under DH-Kølbåde

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

ks-dh-banekort-2017

Download waypointlisten som ZIP-fil ⇓ DH-faste-mark-2016 (samme positioner i 2016 og 2017)

Den pakkes ud og indeholder en fil af type GPX (GPS udvekslingsformat) der kan importeres i mange kommercielle kort- og GPS-systemer (Garmin plotter og Homeport, Lowrance, Navionics, Google Maps/Earth osv) og OpenCPN .

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2016

 

Klub meddelelser relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Aflysning af sejladser

Udgivet d.09 apr 2020

Kære Sejler i Kerteminde Sejlklub.

Coronaens hærgen påvirker desværre udøvelsen af vor sport i Kerteminde Sejlklub.

Vi har i Klubbens repræsentantskab og forretningsudvalg vurderet konsekvenserne, såvel i lyset af de officielle udmeldinger og krav som i lyset af holdningen i Dansk Sejlunion.

Vi er nået til følgende beslutning:

– Klubhuset/Søsportscentret er fortsat lukket indtil videre.
– Ungdoms-, jolle- og anden træning er fortsat aflyst indtil videre.
– Aftenkapsejladserne i foråret aflyses, det gælder både pigesejladser, tirsdagssejladser og klassebådssejladser.
– Wayfarerstævnet 2. maj 2020 aflyses.
– Sail Extreme 30. – 31. maj 2020 aflyses.
– Classic Fyn Rundt, herunder også Single Hand Fyn Rundt 5. – 7 juni 2020 aflyses.

Efterfølgende aktiviteter:

– OK jolle stævne 27. – 28. juni er på stand by, afhænger af officielle restriktioner til den tid, samt drøftelse med OK klubben.
– DM for Scankap 99, 14. – 15. august er på stand by, afhænger af officielle restriktioner til den tid, samt drøftelse med Scankap 99 klubben og Dansk Sejlunion.

Til orientering har Havnefestens ledelse besluttet at aflyse Havnefesten.

I stedet for at søge smutveje i reglerne mener vi, at det er ansvarligt at forstå reglerne som de er givet, under hensyn til deres formål og til at være realistiske mht. vor sociale adfærd som sejlere.

Derfor:

– Så længe det anbefales at holde 2 m. afstand, kan vi ikke medvirke til kølbådssejladser eller sejladser i 2 personers- eller større joller.
– Forbud mod forsamlinger over 10 personer udendørs og indendørs betyder, at vi ikke kan medvirke til stævner eller andet med social aktivitet.

Når der måtte komme lempelser, vil vi sende besked om tilsvarende lempelser i Sejlklubbens aktiviteter. Dog vil det af praktiske grunde ikke være muligt at trække aflysning af stævner tilbage.

Med bedrøvelig hilsen
Forretningsudvalget
Kerteminde Sejlklub

Standerhejsning udskydes

Udgivet d.03 apr 2020

Kære medlemmer af Kerteminde Sejlklub.

Ifølge kalenderen skulle vi i Kerteminde Sejlklub mødes til standerhejsning lørdag den 4. april. Desværre er vi i en situation, hvor dette ikke kan lade sig gøre på grund af Corona udviklingen.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen fastholdes de stramninger, som er iværksat indtil til 13. april – og måske endnu længere. Dansk Sejlunion og andre foreninger opfordrer kraftigt til, at klubberne følger myndighedernes anvisninger i denne periode.

Vi har derfor foreløbigt udsat standerhejsningen til lørdag den 18. april. Dersom de nugældende restriktioner fortsætter efter påske, vil vi udsætte standerhejsningen yderligere.

Med hensyn til klubbens arrangementer og kapsejladser, er disse i sagens natur også udskudt, foreløbig til efter standerhejsning den 18. april. Dette omfatter repræsentantskabsmøde 14. april, Fayard Cup 15. april, joller intro møde 16. april og svømmehal for nye jollesejlere 18. april.

Så længe restriktionerne mht. at holde afstand fortsættes, udskydes klubbens pigesejladser, kølbådssejladser og folkebådssejladser, idet vi ikke realistisk kan påstå, at der kan holdes 2 m. afstand, heller ikke i de større kølbåde.

Vi overvejer, hvad der skal ske med klubbens to store stævner; Sail Extreme den 30. – 31. maj og Classic Fyn Rundt den 5.- 6.- 7. juni. De er på nuværende tidspunkt ikke berørt af restriktionerne, så vi arbejder fortsat med forberedelserne af de to stævner. Vi vil i begyndelsen af maj beslutte om disse stævner gennemføres.

Bemærk venligst at klubhuset fortsat er lukket for alle former for aktivitet, hvilket vi beder klubbens medlemmer accepterer.

Det er en trist situation Danmark befinder sig i. En situation vi alle håber på hurtigst mulig normaliseres. Indtil det sker, så må vi alle passe på hinanden og holde afstand.

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget

Kerteminde Sejlklub lukker klubhuset

Udgivet d.19 mar 2020

I de seneste dage har hele Danmark måtte forholde sig til en ny hverdag, hvor Coronavirus sætter dagsorden. Regeringen og sundhedsmyndighederne har vedtægt foranstaltninger i forsøg på at mindske følgerne af denne situation og det berører også Kerteminde Sejlklub.
I Søsportscenteret indføres et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter med virkning fra den 18. marts 2020 .
Altså ingen omklædnings- eller ”hyggerum”.

Dansk Sejlunion skriver i dag følgende til alle klubber:
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.
Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning. Her vil vi sammen med FLID hurtigst muligt komme med en fælles tilkendegivelse.”

Venlig hilsen
Jørgen Larsen

Formand Kerteminde Sejlklub

Udsættelse af Generalforsamlingen

Udgivet d.13 mar 2020

Kære medlem

Som følge af den alvorlige Corona udvikling har vi i forretningsudvalget besluttet at udskyde generalforsamlingen, der var planlagt til den 17. marts.
Vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen i slutningen af april. Vi følger løbende udviklingen og fremsender ny indkaldelse, når situationen er under kontrol.

Sejlerhilsen
Kerteminde Sejlklub / Forretningsudvalget

Jollesejler 2020

Udgivet d.03 mar 2020

2020 sæsonen nærmer sig, og vi skal snart på vandet!

Nye sejlere og deres forældre starter med en introduktionsaften torsdag den 16. april 2020 kl 18:30 i Kerteminde Sejlklubs Søsportscenter, hvor vi fortæller om at sejle jolle, og om hvordan man kommer i gang.

Introduktionen følges op med øvelser i Munkebo Svømmehal lørdag den 18. april kl 13:00-14:30.

Vi har sejler mandage og torsdage kl 17:30-19:30.

De første gange gennemgår vi blandt andet tilrigning af optimistjollen, sikkerhedsudstyr og prøver en optimistsimulator.

Har du spørgsmål kan jolleudvalget kontaktes på jolle@kerteminde-sejlklub.dk.

Vi ses!

Sejler2020

Tirsdagssejlere

Udgivet d.02 jan 2020

Kølbådsudvalget vil gerne ønske alle medlemmerne et godt nytår med ønsket om mange gode timer på vandet i 2020.

Datoerne for tirsdagssejladserne skulle nu gerne fremgå af begivenhedskalenderen her på siden.

Datoerne følger den sædvanlige kapsejladskalender, dog springer vi Skt. Hans aften over, der i år falder på en tirsdag.

Bemærk, at vi sejler Dobbeltsejlads søndag, den 6/9 med første start kl 10.00.

Der bliver i år 10 minutter mellem første og anden start af hensyn til både dommerne og sejlerne.

Fra 1. september rykker vi starten en halv time frem, da det bliver tidligt mørkt.

Vi håber at se så mange som muligt ude på bugten.

Sejlerhilsen fra Kølbådsudvalget

Nytårsbanket 2019

Udgivet d.26 dec 2019

Kære medlemmer

Jul og Nytår er traditionernes tid, og også i år ønsker Kerteminde Sejlklub en rigtig glædelig jul samt et godt nytår til jer og jeres familie.

Som traditionen foreskriver inviterer Kerteminde Sejlklub dig og din nærmeste familie til Nytårsbanket,

tirsdag den 31-12-2019 klokken 12.00 til 14.00 i Restauranten.

Kerteminde Sejlklub er, som altid, vært for “vand”, vin eller øl og lidt lækkert til ganen.

Håber at se rigtig mange af Jer.

God jul og godt nytår.

Jørgen Larsen
Formand

Efterår 2019 generalforsamling

Udgivet d.23 okt 2019

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 12. november 2019 kl. 19.30

i klubhuset/restauranten Marinavejen 2. 5300 Kerteminde

Se kalender og kopier til egen kalender

 

Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
3. Kasserens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering pr. 01.11.19.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af klubbens formand.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Evt. forslag bliver ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften, for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 8. november.

 

Hent annoncering som pdf til udskrift ⇓ gnfs-2019-h2

Standernedhaling 2019

Udgivet d.21 okt 2019

Lørdag den 26 oktober kl 14 nedhales klubstanderen som markering af afslutningen på sæson 2019.

Til de personer der har lyst, er der inden standernedhalingen frokost-buffet i restauranten fra kl 12.00.

Pris 165 kr.

Tilmelding til frokost-buffet på tlf, 6532 2453

Klubben er sædvanen tro vært for medlemmerne er ved en øl eller anden drik til snakken i klubhuset efter standeren er nedhalet.

1 2 3 30