Nyheder

Sticky Post

Forpagter til Restaurant Kerteminde Sejlklub søges

Posted on10 maj 2021

Kerteminde Sejlklub søger en ny forpagter, der har lyst til at give sejlere og byens borgere et godt måltid mad.

Du får Kertemindes bedste beliggenhed til din rådighed i Kerteminde Marina, hvor der i nær fremtid vil ske en spændende udvikling, og du kan dermed selv skabe rammerne for et aktivt sted.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Villy Hansen på telefon 2972 2123 eller se nærmere her: Annonce

Ansøgning sendes til klubhus@kerteminde-sejlklub.dk

Havnefesten er desværre aflyst

Posted on26 jul 2021
Forretningsudvalget informerer:
 
Som det nok er medlemmerne af Kerteminde Sejlklub bekendt er Havnefesten 2021 desværre aflyst.
 
Som vist i annoncer var der forhåndstilmelding og separate billetter for hver dag.
For at begrænse risikoen for klubberne var det besluttet, at der senest den 17. juli 2021 skulle være solgt billetter for kr. 300.000 kr. 
 
Dette mål blev ikke nået. Derfor blev arrangementet aflyst.
 
Desværre har det ikke været muligt at få gratis afbestillingsret på alle kontrakter.
 
Det betyder at Roklubben og Sejlklubben nok kommer til at dele et underskud på skønsmæssigt 50.000 kr

Husk at vende skiltet når I tager på ferie

Posted on26 jul 2021
Kerteminde Havn og Kerteminde Sejlklub beder pænt om at huske at vende pladsskiltet til grøn, når I tager på ferie.
Der er desværre en række røde pladser, som står tomme.
 
Husk at I kan ringe på 65 15 15 37 eller skrive på havn@kerteminde.dk og bede om at få vendt skiltet dagen før I kommer hjem. så skal havnens venlige personale nok vende jeres skilt, så pladsen er klar til jer.
 
På vegne af forretningsudvalget

Forslag til generalforsamlingen 21.juni

Posted on16 jun 2021

Nedenstående forslag bringes op på generalforsamlingen:

Generalforsamlingen bemyndiger Forretningsudvalget (Henrik Møhl, Lars Hansen og Hans Jørgen Ellekilde) til i fællesskab at sælge Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen2, 5300 Kerteminde (beliggende på lejet grund), og at indgå og underskrive alle nødvendige aftaler herunder skøde i denne forbindelse.

Salget skal ske til en minimumspris af kr. 2,0 mio. og med overtagelse senest 1. januar 2022.

Denne fuldmagt er gældende indtil 31. december 2021    

Baggrund og begrundelse for forslaget:

Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen 2 (gl. klubhus) har gennem årene rummet såvel klublokaler som (bortforpagtet) restaurant.

Restauranten har tidligere også tjent som samlingspunkt efter aftenkapsejladser og kapsejladsarrangementer. Dette har ændret sig, så det primære samlingspunkt nu er Søsportcentret.

Det har været sværere og sværere at finde forpagtere til restauranten, og den sidste forpagter måtte opgive at genåbne efter Corona-nedlukningerne.

Det har været forsøgt at skaffe en ny forpagter, men det er ikke lykkedes at finde en. Derimod er der kommet enkelte tilkendegivelser om interesse for køb.

Derfor har forretningsudvalget indhentet en vurdering af huset fra Nordical (tidligere Nybolig Erhverv).

I mange Marinaer har det tidligere været sejlklubben, der har haft restauranten. Nu overgår flere og flere restauranter til Marinaens ejere (havn eller kommune).

Vi må også i Kerteminde erkende, at restaurantdrift ligger fjernt fra Sejlklubbens naturlige aktiviteter. Aftaler om begunstigelser til klubmedlemmerne har ikke fungeret tilfredsstillende, og kan også let være i modstrid med ønsket om at få markedspris for forpagtningen.

I gennemsnit over de senste 5 år har forpagtningen givet et overskud på 50.000 – 60.000 pr år efter at normale vedligehodelsesarbejder har været betalt. Derimod har der ikke været afsat beløb til større renoveringer, som må forventes i de kommende år.     

 Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet

Sejlsportens kongeklasse besøger Kerteminde.

Posted on14 jun 2021

I ugen fra den 21. juni og frem til den 27. juni får Kerteminde besøg af sejlsportens kongeklasse: 12mR-bådene.

Kerteminde Sejlklub, som i samarbejde med 12mR-klassen i Danmark, har indbudt til stævnet, forventer ca. 4-5 både fra Tyskland og Danmark vil dyste på Kerteminde Bugt lørdag den 26. og søndag den 27 juni.

Båden Wings er allerede ankommet og Vim vil ankomme mandag den 14. eller tirsdag den 15. juni, så allerede nu er der en sjælden spændende mulighed for at besigtige de flotte både ved Ndr. Havnekaj i Kerteminde Havn. Wings og Vim vil også deltage i Kerteminde Sejlklubs aftensejlads den 15. juni og har indbudt en del lokale bekendte fra Kerteminde Sejlklub til at være med.

12mR-klassen har i de senere år oplevet en opblomstring, og der sejles stævner i både i Europa og USA. I Danmark er der i øjeblikket 5 12mR-både: Thea, Vanity V, Wings, Vim og Kiwi Magic, hvoraf de sidste tre er tilmeldt stævnet på nuværende tidspunkt. Også den tyske båd Jenetta er tilmeldt.

De fleste af 12mR-bådene er bygget før 2. verdenskrig, og var den bådtype, der blev anvendt i den prestigefyldte Americas cup, i de gode gamle dage, inden de eksotiske materialer og bådtyper tog over.

Det er fantastiske smukke klassiske både med en længde på ca. 22 meter, en mastehøjde på ca.  30 meter og med besætninger på 16 personer.

Stævnet i Kerteminde er en af optakterne til verdensmesterskabet i Helsinki i Finland for 12mR-klassen, der afvikles i august måned.

Generalforsamling 21. juni kl. 19:00

Posted on07 jun 2021

Kære medlem
Det ser nu ud til, at forsamlings restriktionerne hæves yderligere, således det er muligt at afholde den udsatte generalforsamling, som normalt afholdes i marts måned.
Derfor indkaldes hermed til generalforsamling den 21. juni kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
 3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
 4. Orientering om ændret struktur af klubbens organisation
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forlæggelse af budget for 2021 til godkendelse.
 7. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet for 2020 kan ses på klubbens hjemmeside under medlemssystem – dokumenter.

Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet

Aflysning af weekend tur 8.-9. maj

Posted on04 maj 2021

Efter nærmere vurdering ift. Dansk sejlunion og Sundhedsstyrelsen anbefalinger, om socialearrangementer, har vi set os nødsaget til at aflyse den kommende weekendtur i turudvalget.

Vi ser meget frem til weekendturen den 18.-19.-20. juni, i håb om at vi må være sociale sammen.

Ohøj fra Turudvalget

”Light-udgave” af Tune Up i Kerteminde den 24.-25. april.

Posted on30 apr 2021

I dejligt solskin, let til frisk vind fra nord fik vi i Kerteminde gennemført årets Tune Up

På grund af Coronarestriktioner kunne det oprindelige program ikke gennemføres, men vi havde alligevel nogle gode intense og lærerige dage på vandet hvor de to baneledere Bjørn Stephensen, Verner Vestergård og coach Morten Henriksen førte ”taktstokken”.

Vi var 16 Folkebåde på vandet, fik gennemført 30-35 starter i perfekt vejr, hvor man kunne prøve taktikker og strategier af, uden omkostninger for et resultat, – en ganske god måde at prøve nogle ting af på, som man ikke altid tør til et stævne.

Konceptet med 2 prøvestarter med hurtige tilbagekaldelser og en ”rigtig” 3. start med et helt opkryds og en lænser tilbage til gaten fungerede rigtig godt, og så en ny omgang forfra igen.

Kommunikationen sejlere og baneledere imellem var rigtig god via VHF´en, så alle var med på, hvad ”der var gang i”.

Begge dage blev afsluttet af Morten Henriksen med en kort og lærerig evaluering, hvor man kunne tage gode tips med hjem efter behov.

Også tak til Peter Brøgger, som kom forbi om lørdagen og tog nogle fine billeder.

Så alt i alt var det en perfekt måde at starte sæsonen på, som vi vil gentage til næste år.

/Henrik Møhl

Kerteminde Sejlklub

Forklaring på Corona-sejladsbestemmelserne.

Posted on28 apr 2021

I tirsdags fik vi endelig taget hul på aftensejladserne. Desværre under corona-restriktioner. Disse kan enhver sejler nemt argumentere for, er lidt overdrevent forsigtige. Men vi, i sejladsudvalget har besluttet at vi ikke vil forsøge at bøje reglerne. Derfor sejles der, indtil videre efter de bestemmelser man ser, hvis man trykker på “Corona-bilag” under sejladsbestemmelserne. Det betyder også, vi skal se helt bort fra de normale sejladsbestemmelser. Jeg vil her kort forklare banesystemet:

Begynd med at tage din nye regelbog og slå op på side 177, som viser alle signalflagene. De små både skal lære sig, flag a,b og c, og de store både flag d, e, og f. I Corona-bilaget er der vist 6 baner, benævnt a,b,c,d,e og f. Før start vil dommeren hejse enten flag a,b, eller c for at fortælle hvilken bane de små både skal sejle, samt enten flag d,e, eller f, til de store både. Under flaget vil der være enten et grønt, eller et rødt flag, som fortæller om vi skal styrbord, eller bagbord rundt. Hejses, f.eks 2 røde flag betyder det at de små både sejler bane B, og at de skal bagbord rundt. Det er en god ide at medbringe en kikkert. 

Startproceduren er helt standard: 

10 min før de store både starter hejses talstander 1. 4 min før kommer P op, 1 min. før hives P ned igen, og når også talstander 1 hives ned, går starten.

for de små både ligeså, bortset fra at det er talstander 2 de bruger.

Hilsen Flemming Palm, på vegne af Kølbådsudvalget.

 

Liga Tune Up!

Posted on27 apr 2021

Kerteminde Sejlklubs ligahold var i weekenden til Liga tune-up i Thurø, for at banke vinterens rust af og mærke formen inden det første liga stævne d. 13-14 Maj i Middelfart.  
Den perfekte scene var sat ud fra den sydfynske havn med sol fra en næste skyfri himmel, 6-8 m/s og 11 kampklare hold, heriblandt flere fra ligaens 1. division som Kongelig Dansk Yacht klub, Københavns Amatør Sejlklub og Svendborg. 
Efter 9 gode sejladser, hvor vi genfandt ”formen” og lavede gode og bitre erfaringer kunne vi erkende at vi sluttede stævnet som 2’er efter KDY på en flot første plads.  
Efter en flot dag på vandet med god kapsejlads og et resultat vi kan være tilfredse med, kan vi næsten ikke vente på resten af sæsonen.  
Tak til Thurøe sejlklub for et godt planlagt stævne i sikker corona stil.  

Team HYDAC Kerteminde 
Balder, Magnus, Sejer og Thomas 

      

Onsdagssejlads for Folkebåde den 21/4 aflyses

Posted on20 apr 2021

Dommerbåden Fayard er ikke klar og derfor ikke søsat.

Nogle har meldt fra på grund af vejrudsigten med mulighed for 12-14m/sek, YR lover helt op til 17m/sek i pustene og andre er endnu ikke klar, så der vil kun være 3-4 både tilbage, som også er tvivlsomme.

Beklager, – vi ses næste onsdag.

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Posted on06 apr 2021

Kære folkebådsejler!

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan heller ikke lade sig gøre.

Det gode nyhed i alt dette er, at nu ”koster det gratis” at deltage!
Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en.

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS ́s retningsliner.

Omkring tilmelding, gælder ”først til mølle” princippet stadig.

Som nævnt vil der være to ”officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre på ventelisten.

Programmet ser nu således ud:

Lørdag den 24. april:
Kl. 08.00 – 10.00: Ankomst og søsætning.
Kl. 10.30 – ca. 16.00: Træning på bugten.

Søndag den 25. april:
Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten.
Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning.
Kl. 15.00 – Optagning af både.

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt!
Med venlig hilsen
Kerteminde Sejlklub

Info:
Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk
Henrik Møhl: henrik@mohl.family Mobil 2684 7860

OBS! Denne besked kan downloades som et dokument her: Light-udgave af Tune Up

Standerhejsning uden forsamling

Posted on30 mar 2021

Det er gammel tradition, at klubstanderen hejses den første lørdag i april, hvor vi plejer at samles ved klubhuset.
Det nuværende forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer betyder desværre, at dette ikke er tilladt i år.
Som oprindeligt planlagt vil standeren dog alligevel blive hejst på lørdag kl. 14, men pga. forbuddet henstiller vi til, at klubbens medlemmer ikke forsamles i denne anledning.
Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget

SailXtreme 22-23. maj 2021

Posted on29 mar 2021

SailXtreme er en realitet i Pinsen d. 22-23. maj 2021!
Vi har derfor meget brug for, at klubbens medlemmer vil støtte op og hjælpe os med det praktiske i forbindelse med afviklingen af stævnet.
Vi skal kun sejle på 4 baner i år da A-optimist, Europa og Laser joller ikke bliver en del af SailXtreme, da de allerede har arrangeret egne stævner. Vi forventer ca 200 joller mod de sædvanlige 450.
Vi mangler kølbåde til dommerbåde og hjælpere på vandet.
Grundet situationen omkring Corona, kan vi desværre ikke tilbyde aftensmad og hygge lørdag aften til alle hjælperne, som vi har gjort de tidligere år. Vi håber naturligvis at kunne genoptage den hyggelige fællesspisning lørdag aften, til næste år.

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Posted on11 mar 2021

Den 25. februar udsendte vi indbydelse til forårs-generalforsamling, der i henhold til Sejlklubbens vedtægter skal afholdes i marts måned.

Som ventet er vi pga. det fortsatte forsamlingsforbud desværre nødt til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Vi vil fremsende ny indkaldelse når Corona restriktionerne tillader større forsamlinger.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

Sejlsport under Corona fra 1. marts 2021

Posted on02 mar 2021

Nedenstående er fra 1. marts og indtil videre gældende for Kerteminde Sejlklubs faciliteter og aktiviteter:

 • Klubhusene er lukkede
 • Toiletter (men ikke omklædningsrum) må dog bruges
 • Udendørs aktiviteter må gennemføres, forsamlingsforbuddet (højest 25 personer inkl. udøvende, trænere, hjælpere, forældre og tilskuere i alt) skal overholdes
 • Grej må hentes og sættes på plads i bådhallen
 • Værksted må bruges til nødvendige reparationer, forsamlingsforbuddet (5 personer og afstand) skal holdes  
 • For møder og sammentræf mv. gælder forsamlingsforbuddet på 5 inde og ude
1 2 3 17