Nyheder

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Posted on06 apr 2021

Kære folkebådsejler!

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan heller ikke lade sig gøre.

Det gode nyhed i alt dette er, at nu ”koster det gratis” at deltage!
Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en.

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS ́s retningsliner.

Omkring tilmelding, gælder ”først til mølle” princippet stadig.

Som nævnt vil der være to ”officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre på ventelisten.

Programmet ser nu således ud:

Lørdag den 24. april:
Kl. 08.00 – 10.00: Ankomst og søsætning.
Kl. 10.30 – ca. 16.00: Træning på bugten.

Søndag den 25. april:
Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten.
Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning.
Kl. 15.00 – Optagning af både.

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt!
Med venlig hilsen
Kerteminde Sejlklub

Info:
Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk
Henrik Møhl: henrik@mohl.family Mobil 2684 7860

OBS! Denne besked kan downloades som et dokument her: Light-udgave af Tune Up

Standerhejsning uden forsamling

Posted on30 mar 2021

Det er gammel tradition, at klubstanderen hejses den første lørdag i april, hvor vi plejer at samles ved klubhuset.
Det nuværende forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer betyder desværre, at dette ikke er tilladt i år.
Som oprindeligt planlagt vil standeren dog alligevel blive hejst på lørdag kl. 14, men pga. forbuddet henstiller vi til, at klubbens medlemmer ikke forsamles i denne anledning.
Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget

SailXtreme 22-23. maj 2021

Posted on29 mar 2021

SailXtreme er en realitet i Pinsen d. 22-23. maj 2021!
Vi har derfor meget brug for, at klubbens medlemmer vil støtte op og hjælpe os med det praktiske i forbindelse med afviklingen af stævnet.
Vi skal kun sejle på 4 baner i år da A-optimist, Europa og Laser joller ikke bliver en del af SailXtreme, da de allerede har arrangeret egne stævner. Vi forventer ca 200 joller mod de sædvanlige 450.
Vi mangler kølbåde til dommerbåde og hjælpere på vandet.
Grundet situationen omkring Corona, kan vi desværre ikke tilbyde aftensmad og hygge lørdag aften til alle hjælperne, som vi har gjort de tidligere år. Vi håber naturligvis at kunne genoptage den hyggelige fællesspisning lørdag aften, til næste år.

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Posted on11 mar 2021

Den 25. februar udsendte vi indbydelse til forårs-generalforsamling, der i henhold til Sejlklubbens vedtægter skal afholdes i marts måned.

Som ventet er vi pga. det fortsatte forsamlingsforbud desværre nødt til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Vi vil fremsende ny indkaldelse når Corona restriktionerne tillader større forsamlinger.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

Sejlsport under Corona fra 1. marts 2021

Posted on02 mar 2021

Nedenstående er fra 1. marts og indtil videre gældende for Kerteminde Sejlklubs faciliteter og aktiviteter:

 • Klubhusene er lukkede
 • Toiletter (men ikke omklædningsrum) må dog bruges
 • Udendørs aktiviteter må gennemføres, forsamlingsforbuddet (højest 25 personer inkl. udøvende, trænere, hjælpere, forældre og tilskuere i alt) skal overholdes
 • Grej må hentes og sættes på plads i bådhallen
 • Værksted må bruges til nødvendige reparationer, forsamlingsforbuddet (5 personer og afstand) skal holdes  
 • For møder og sammentræf mv. gælder forsamlingsforbuddet på 5 inde og ude

Generalforsamling 16. marts

Posted on26 feb 2021

I henhold til Sejlklubbens vedtægter fremsendes hermed indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19:30. 

Agenda for generalforsamlingen findes her

Afholdelse af generalforsamlingen kræver naturligvis, at Corona restriktionerne tillader større forsamlinger på dette tidspunkt. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil generalforsamlingen blive udskudt. 

Der vil i givet fald blive udsendt meddelelse herom senest den 8. marts.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er en rimelig stor risiko for, at generalforsamlingen må udskydes pga. forsamlingsforbud. 

Klubbens vedtægter tilsiger imidlertid, at der skal indkaldes til generalforsamling i marts måned. Så dette er nødvendigt uanset risikoen for aflysning.

Hilsen
Forretningsudvalget

Generalforsamling marts 2021

Posted on22 jan 2021

Den ordinære forårs generalforsamling vil blive afholdt d. 16. marts, såfremt restriktionerne tillader større forsamlinger på det tidspunkt. Nærmere information følger.

Sejlklubbens hjemmeside

Posted on22 jan 2021

Vi er ved at revidere sejlklubbens hjemmeside. Du kan derfor opleve, at indholdet flytter lidt rundt. Hovedmenuen øverst på siden bevares, så du kan altid finde rundt via denne.

Forslag til GF

Posted on16 nov 2020

Forslag til generalforsamlingen 2020.

Jeg vil foreslå at vi sælger J70, da den bare står og forfalder, der er tilsyneladende ingen der sejler i den. Den trænger også at blive rengjort. Den kan vel give 250/300.000,- ved salg.

Mvh

Claus Hamdrup

Classic Fyn Rundt 2021 åben for tilmelding

Posted on11 nov 2020

CFR 2021 sejles fra d. 4. juni til d. 6 juni.

Tilmelding sker via manage2sail.
Der er åbent for Nordisk Folkebåde, DH-Doublehand, DH-både og ORC, samt tursejlads.

Parallelt med den klassiske kølbådssejlads, er der arrangeret en Singlehand sejlads. Tilmeldingen foregår på samme link.

Alle dokumenter såsom Indbydelse, Sejladsbestemmelser og program findes på manage2sail.

Generalforsamling

Posted on08 nov 2020

Der indkaldes til generalforsamling i Kerteminde Sejlklub tirsdag d. 24. november kl. 19.30 i Søsportscentret.
Indbydelse og dagsorden ses her: LINK

DS Klubkonference

Posted on06 nov 2020

Dansk Sejlunions Klubkonference foregår som online konference i år.

Vi er sammen (hver for sig) den onsdag den 11. november og torsdag den 12. november.

Der er allerede mere end 200 tilmeldt – men der er stadig plads til flere

Årets konference præsenterer 21 forskellige oplæg. Der fokuseres bl.a. på hvordan man tager godt imod de mange nye sejlere der er dukket op i løbet af sæsonen.

Dertil gode bud hvordan man fortsat kan lave aktiviteter på trods af corona, idéer til klubudvikling og input til bla. duelighed, e-sejlads og fundraising.

Tematisk hænger de forskellige oplæg sammen med følgende klubaktiviteter:

Kapsejlads, Sejlerskole, Børn og Unge og Klubudvikling.

Se mere om konferencens program og tilmeld her. Og del evt. dette link med klubkammerater på klubbens Facebook.

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen-2020

Der er ikke nogen begrænsning på antallet af deltagere der kan være med på konferencen, så der er plads til at invitere flere fra klubben med J

Der er også mulighed for at se eller gense de mange spændende oplæg efterfølgende når det passer via https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen-2020

Med venlig Sejlerhilsen
Dansk Sejlunion

Resultater for tirsdagssejladserne

Posted on29 okt 2020
Resultaterne for årets kølbådssejladser er nu klar på sailwave.com 
-Løbsresultater
-Overaltresultater 
I forhold til første start (de store både) i første sejlads søndag 6/9-2020 blev baneflagene ikke signaleret korrekt, hvorfor sejladsen annulleres (regel 32.1). I henhold til regel A9 tildeles både på vandet DNF, mens øvrige både tildeles DNC.
 
Vi ønsker vinderne tillykke med sejren og håber, at næste sæson byder på mange gode sejladser.
Kølbådsudvalget ønsker alle en god vinter

Marinaprojektet

Posted on28 okt 2020

Information om vinteropbevaring og marinaprojektet
Som det måske er bekendt, har der de seneste måneder været en række møder med kommunen vedrørende vinter-opbevaringspladsen. Det er Sejlklubbens opfattelse, at de planlagte indskrænkninger i arealet bliver så store, at der i fremtiden ikke vil være plads til, at alle både kan komme på land om vinteren.

Artikel i Fyens Stifttidende angående dette kan ses via nedenstående link:
https://fyens.dk/artikel/sejlerfolket-vil-have-den-nye-dagligvarebutik-flyttet-hvor-skal-bådene-stå-om-vinteren

Vedrørende marinaprojektet (vanddelen) havde kommunen planlagt informationsmøder i denne uge. Disse er imidlertid aflyst p.g.a. forsamlingsforbuddet. I stedet for har kommunen lavet en videopræsentation, der vil være tilgængelig via nedenstående link fra 29. oktober kl. 15:00.
https://kerteminde.dk/kommunen/projekter/praesentation-af-skitseprojekt-for-marinaudvikling

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget

GF udsættes

Posted on28 okt 2020

Som følge af de skærpede Corona restriktioner, der p.t. er gældende til 22. november, er det ikke muligt at afholde generalforsamling som planlagt den 17. november. Såfremt forsamlingforbudet hæves, vil generalforsamlingen blive afholdt den 24. november. Vi sender indkaldelse – eller ny udskydelse – så snart der kommer nye retningslinier.
Mvh
Forretningsudvalget

Romsø Rundt resultater

Posted on07 sep 2020

Romsø Rundt blev afholdt i blandet vejr og frisk vind.

Tomcat løb af med sejren.

Her er resultaterne:

Turløb:

Lola – Lars Hansen

Sofie – Kenny Hansen

Smut – Jeppe Bove

Next Level – Dan Anker Nielsen (DNF)

Uden Spiler:

 1. Skarven – Annette Bauer -Brandl

Double Handed:
1.  Aluine – Kim Haugaard

2. Legolas – Henrik Boye

DH:

 1. Tomcat – Mikkel Lange
 2. Decibel – Mads Lundsgaard
 3. Joy – Remi Provost
 4. Turbo – Jørn Møller
 5. Xandrine – Jesper Olsen
 6. Mathilde – Carsten Graff

Romsø Rundt 5. september 2020

Posted on26 aug 2020

Husk, at der sejles Romsø Rundt lørdag, den 5. september med første start kl 09.00. Sejladsbestemmelser, banekort og tilmeldingsmodul kommer her på hjemmesiden inden længe. se  Romsø Rundt 2020

Husk: Romsø Rundt er for alle, også tursejlere. Kapsejladsen indgår ikke i tirsdagssejladsen. Efter sejladsen arrangeres der moleøl og grillpølser ved det nye klubhus. Der uddeles både løbspræmier og lodtrækningspræmier.

Af hensyn til COVID 19 må der maksimalt deltage 25 både. Pladserne fordeles efter “Først til mølle” princippet. Så skynd dig at melde dig til hvis du ikke vil gå glip af et hyggeligt klubarrangement.

Sejlerhilsen fra Kølbådsudvalget

Tirsdagssejladser

Posted on02 aug 2020

Selvom forsamlingsforbuddet ikke hæves til 200 mennesker har kølbådsudvalget besluttet, at vi alligevel vil afholde tirsdagssejladserne med start per 11. august – dog med maks 25 sejlende både – inklusive dommerbåd. På den måde vil vi stadig være under 100 personer på kapsejladsbanen.

Første start går kl 19.00.

Der vil pga corona restriktionerne ikke blive afholdt møde i klubhuset efter sejladsen, som vi ellers plejer.

Løbene bliver lavet den 10. august.

Derfor er det vigtigt, at dem, der vil deltage, melder sig til snarest og såfremt der tilmeldes flere end 24 både foregår deltagelsen efter “først til mølle-princippet”.

Deltagergebyret er halvdelen af hvad det plejer og der er åbent for tilmeldinger.

Vi håber at se så mange både som muligt på vandet. (Dog maks 25 😉 ).

Sejlerhilsen fra

Kølbådsudvalget

Husk GF

Posted on06 jul 2020

Generalforsamling torsdag den 09. juli 2020 kl. 19:30.

Som tidligere annonceret afholdes generalforsamling den 9. juli kl. 19:30 i Søsportscenteret. Generalforsamlingen afholdes i stedet for den aflyste generalforsamling i marts med nedenstående agenda:

1 2 3 17