Nyheder

Sticky Post

Forpagter til Restaurant Kerteminde Sejlklub søges

Posted on10 maj 2021

Kerteminde Sejlklub søger en ny forpagter, der har lyst til at give sejlere og byens borgere et godt måltid mad.

Du får Kertemindes bedste beliggenhed til din rådighed i Kerteminde Marina, hvor der i nær fremtid vil ske en spændende udvikling, og du kan dermed selv skabe rammerne for et aktivt sted.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Villy Hansen på telefon 2972 2123 eller se nærmere her: Annonce

Ansøgning sendes til klubhus@kerteminde-sejlklub.dk

Ohøj⛵️

Posted on17 jun 2022

Weekendens klubtur går til Ballen.
Lørdag mødes vi kl. 17 til en mole øl/vand/vin.

Hvis man lyster kan der sejles til Reersø fredag aften, i følgeskab med sejlskolen, som lørdag vil sejle til Ballen.

Det vil være fint om man vil tilkendegive u kommentar og man deltager🤗Dette ift indkøb. Takker på forhånd.
God vind💨⛵️

Lene Skovgaard
Turudvalget i KS

Weekendtur

Posted on06 maj 2022

Ohøj⛵️☀️Tid til weekendtur

Den kommende turweekend går til Ballen.
Vi mødes kl. 10 lørdag, ved standermasten v Søsportscenteret, inden der stævnes ud.

KS-Turudvalg er vært med en mole øl/vin/ vand kl. 17 ved grillpladserne på den sydlige mole.

Vi medtager grillkul til fælles grill/spisning- hvor man selv skal medbringer kød og tilbehør.

Håber at se mange af jer KS-sejlere til årets første weekendtur, uden CORONA🤩 til hyggeligt samvær.

For indkøb vil det være meget fint med en tilkendegivelse af deltagelse og antal under kommentar👍🏼🤗

Vel mødt og god vind⛵️
KS-Turudvalg⚓️
Lene og Søren Svane

Medlemsmøde 30. marts

Posted on02 mar 2022

Kære medlem

Hvad ønsker du dig af Kerteminde Sejlklub i fremtiden?

Det er vigtigt, at du tager imod vedhæftede invitation, så vi får så mange indspil som muligt, og derved de bedste muligheder for at tegne klubbens fremtid til alles bedste.

Vi har etableret et samarbejde med Sabitha Jørgensen fra Aftryk.nu, der har stor erfaring i at facilitere et sådant arrangement. Sabitha ejer og driver en konsulentvirksomhed med fokus på udvikling af mennesker og stærke fællesskaber og har stor erfaring i at hjælpe foreninger, kommuner og virksomheder med at realisere deres visioner og projekter.

Salget af vor restaurant har muliggjort, at vi i fællesskab kan udvikle klubben til Danmarks bedste sejlklub og få skabt et attraktivt samlingspunkt i klubhuset.

Vel mødt den 30. marts!

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet

LINK til invitationen

Nyhedsbrev 7 – Februar 2022

Posted on20 feb 2022

Så er KS Nyhedsbrev 7 klar – LINK   Læs om indkaldelse til generalforsamling, KS Hjælperfest, Medlemsmøde i marts, Klubtøj, VHF/SRC kursus, Klubaften 1. marts, KS Kalenderen, J/70’eren og Kølbådsejlsadser i 2022.

Generalforsamling d. 15. marts

Posted on20 feb 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Søsportscenteret tirsdag den 15. marts kl. 19:30 med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forgående år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
  7. Eventuel

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mvh
Forretningsudvalget

Nye ungdomssejlere 2022

Posted on30 jan 2022

Program for nye sejlere i 2022

  • Intromøde torsdag den 31. marts kl 18:00 i Kerteminde Sejlklub, Marinavej 6, 5300 Kerteminde
  • Lørdag den 2. april kl 14:00-16:00 i Munkebo Svømmehal. Kæntringsøvelser og leg med optimistjolle i svømmehallen.
  • Fra og med 21. april har vi træning mandage og torsdage kl 17:00-19:00.

 

Nyhedsbrev 6 – December 2021

Posted on21 dec 2021
Så er KS Nyhedsbrev 6 klar – LINK
 
Læs om at Nytårskuren for KS desværre er aflyst, om klubtøj fra Ungdomsafdelingen, om hvad der blandt andet skal ske i 2022, om KS’ jubilæum i 2022, om Kajakklubbens invitation til foredrag, om besøg af de flotte 12 metere og om DM for Wayfarer i 2022.
 
PS: Kajakklubbens foredrag er desværre aflyst, og vi må håbe at det bliver muligt at opleve en anden gang.
 
 

Julehygge – AFLYST

Posted on09 dec 2021

Fredag eftermiddag skulle vi have holdt julehygge i klubhuset, men med de nye restriktioner mener vi at det er det rigtigste at aflyse arrangementet.
Vi håber at vi kan holde noget andet på et senere tidspunkt.
Vi ønsker alle en rigtig god december og weekend.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i
Kerteminde Sejlklubs Venner

Julehygge

Posted on03 dec 2021

Vi holder Julehygge i klubhuset/Søsportscenteret fredag den 10. dec. kl: 16:00 – 19:00 for medlemmer af Kerteminde Sejlklub og Sejlklubbens Venner.
Der blive serveret Æbleskiver, Gløgg og Kaffe.
En øl/vand og et glas vin vil der også være.
Så kom forbi til lidt julehygge inden weekendens julestress og jag starter.

Kaffe og kage

Posted on11 nov 2021

Klubben er vært ved gratis kaffe og kage, samt øl/vand ved generalforsamlingen d. 16. november kl. 19.00

Mvh
Forretningsudvalget

Generalforsamling 16. november

Posted on31 okt 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 16. november 2021 kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3. Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af klubbens formand
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd og suppleater)
7. Eventuelt.

Afriggersejlads

Posted on27 sep 2021
 
Desværre har vi modtaget alt for få tilmeldinger til afriggersejladsen den 2/10, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet.
Med beklagelige hilsner
Kølbådsudvalget

Afriggersejlads den 2/10.

Posted on27 sep 2021
 
Desværre har vi modtaget alt for få tilmeldinger til afriggersejladsen den 2/10, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet.
Med beklagelige hilsner
Kølbådsudvalget

Afriggersejlads den 2. oktober 2021

Posted on15 sep 2021

Sæsonen er ved at være slut og afslutningen skal markeres med årets afriggersejlads.

Ligesom de sidste par år vil vi sejle om kap i ens både. Sejlerskolen stiller H bådene til rådighed hele dagen.

Der arrangeres sejlerstævne med flere løb, hvor man kan kvalificere sig til Medal race, hvorefter vinderne vil kunne kåres.

Der bliver plads til højst 15 besætninger á 3-4 personer. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og der lukkes for tilmeldinger, når der er fyldt op.

Program:

9.00: fælles morgenmad og briefing i Hallen ved det nye klubhus

10.00 første start.

Det tilstræbes at der gennemføres flest mulige sejladser. Hver kapsejlads vil være af ca. 20 minutters varighed. Udskiftning af besætninger foregår på vandet.

Ca. 16.00 Afslutning, kåring af vinderbesætningerne. Grill pølser + moleøl.

Det koster 50 kr. per besætning at deltage. Deltagergebyr er inklusive morgenmad, pølser og moleøl. Deltagergebyret betales på dagen på mobilepay 50542.

Husk: Madpakke og drikkelse til frokosten

Tilmelding senest den 25/9-21 kan ske på sms telefon 41425941. Oplys antal deltagere, deltagernes navne og navn på ”Teamet” .

Vi ses til en god dag på vandet

Kølbådsudvalget

1 2 3 19