Nyheder

Sticky Post

Forpagter til Restaurant Kerteminde Sejlklub søges

Posted on10 maj 2021

Kerteminde Sejlklub søger en ny forpagter, der har lyst til at give sejlere og byens borgere et godt måltid mad.

Du får Kertemindes bedste beliggenhed til din rådighed i Kerteminde Marina, hvor der i nær fremtid vil ske en spændende udvikling, og du kan dermed selv skabe rammerne for et aktivt sted.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Villy Hansen på telefon 2972 2123 eller se nærmere her: Annonce

Ansøgning sendes til klubhus@kerteminde-sejlklub.dk

Nyhedsbrev 6 – December 2021

Posted on21 dec 2021
Så er KS Nyhedsbrev 6 klar – LINK
 
Læs om at Nytårskuren for KS desværre er aflyst, om klubtøj fra Ungdomsafdelingen, om hvad der blandt andet skal ske i 2022, om KS’ jubilæum i 2022, om Kajakklubbens invitation til foredrag, om besøg af de flotte 12 metere og om DM for Wayfarer i 2022.
 
PS: Kajakklubbens foredrag er desværre aflyst, og vi må håbe at det bliver muligt at opleve en anden gang.
 
 

Julehygge – AFLYST

Posted on09 dec 2021

Fredag eftermiddag skulle vi have holdt julehygge i klubhuset, men med de nye restriktioner mener vi at det er det rigtigste at aflyse arrangementet.
Vi håber at vi kan holde noget andet på et senere tidspunkt.
Vi ønsker alle en rigtig god december og weekend.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i
Kerteminde Sejlklubs Venner

Julehygge

Posted on03 dec 2021

Vi holder Julehygge i klubhuset/Søsportscenteret fredag den 10. dec. kl: 16:00 – 19:00 for medlemmer af Kerteminde Sejlklub og Sejlklubbens Venner.
Der blive serveret Æbleskiver, Gløgg og Kaffe.
En øl/vand og et glas vin vil der også være.
Så kom forbi til lidt julehygge inden weekendens julestress og jag starter.

Kaffe og kage

Posted on11 nov 2021

Klubben er vært ved gratis kaffe og kage, samt øl/vand ved generalforsamlingen d. 16. november kl. 19.00

Mvh
Forretningsudvalget

Generalforsamling 16. november

Posted on31 okt 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 16. november 2021 kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
3. Kassererens beretning for den forløbne periode og regnskabsorientering.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af klubbens formand
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (udvalgsformænd og suppleater)
7. Eventuelt.

Afriggersejlads

Posted on27 sep 2021
 
Desværre har vi modtaget alt for få tilmeldinger til afriggersejladsen den 2/10, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet.
Med beklagelige hilsner
Kølbådsudvalget

Afriggersejlads den 2/10.

Posted on27 sep 2021
 
Desværre har vi modtaget alt for få tilmeldinger til afriggersejladsen den 2/10, hvorfor vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet.
Med beklagelige hilsner
Kølbådsudvalget

Afriggersejlads den 2. oktober 2021

Posted on15 sep 2021

Sæsonen er ved at være slut og afslutningen skal markeres med årets afriggersejlads.

Ligesom de sidste par år vil vi sejle om kap i ens både. Sejlerskolen stiller H bådene til rådighed hele dagen.

Der arrangeres sejlerstævne med flere løb, hvor man kan kvalificere sig til Medal race, hvorefter vinderne vil kunne kåres.

Der bliver plads til højst 15 besætninger á 3-4 personer. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og der lukkes for tilmeldinger, når der er fyldt op.

Program:

9.00: fælles morgenmad og briefing i Hallen ved det nye klubhus

10.00 første start.

Det tilstræbes at der gennemføres flest mulige sejladser. Hver kapsejlads vil være af ca. 20 minutters varighed. Udskiftning af besætninger foregår på vandet.

Ca. 16.00 Afslutning, kåring af vinderbesætningerne. Grill pølser + moleøl.

Det koster 50 kr. per besætning at deltage. Deltagergebyr er inklusive morgenmad, pølser og moleøl. Deltagergebyret betales på dagen på mobilepay 50542.

Husk: Madpakke og drikkelse til frokosten

Tilmelding senest den 25/9-21 kan ske på sms telefon 41425941. Oplys antal deltagere, deltagernes navne og navn på ”Teamet” .

Vi ses til en god dag på vandet

Kølbådsudvalget

Spændende info-møde torsdag den 9. september i Søsportscentret kl. 19.00

Posted on26 aug 2021

Som nævnt i det sidste nyhedsbrev, har Danish Contender Assosciation (Dansk Contenderklub) spurgt om Kerteminde Sejlklub vil afholde VM for klassen i juli måned 2023.

Det er et stort arrangement, som vil sætte Kerteminde Sejlklub og byen på sejlsportens verdenskort, og vil kræve en del hjælpere både på land og vand.

Derfor vil vi indkalde til et informationsmøde torsdag den 9. september kl. 19.00 i Søsportscenteret.

Der vil også være repræsentanter til stede både fra Danish Contender Assosciation og Destination Fyn, som også finder denne event interessant både for Kerteminde og Fyn og derfor også vil hjælpe os.

Klubben vil være vært med kaffe, øl eller vand.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Ellekilde (Næstformand)

Henrik Møhl (Klassebådsformand)

Morten Grove (Medier og kommunikation)

 

Næsten 100

Posted on23 aug 2021

…tilmeldte OK-joller til weekendens Danmarksmesterskab her i Kerteminde Sejlklub.

Der er også tilmeldte fra både Tyskland, Sverige, Norge og Polen, så i princippet er der lagt op til et internationalt stævne, men kun en dansker kan blive officiel danmarksmester.

Dansk OK-Jolle klub er Danmarks største jolleklasse for voksne. Klassen har over 150 aktive medlemmer, og de seneste 10 år er klassen vokset støt hvert år og er blevet meget populær med 40 – 60 deltagere til stævnerne rundt omkring i landet. Ok-jollen er en klassisk dansk jolle, som stammer tilbage fra slutningen af 1950´erne, og er utrolig populær igen.

Turismens Venner hjælper os med bespisningen af alle sejlerne henover over de tre dage, og det er en stor hjælp

Følg stævnet her: LINK 

Fotograf: Sam Jedig

Havnefesten er desværre aflyst

Posted on26 jul 2021
Forretningsudvalget informerer:
 
Som det nok er medlemmerne af Kerteminde Sejlklub bekendt er Havnefesten 2021 desværre aflyst.
 
Som vist i annoncer var der forhåndstilmelding og separate billetter for hver dag.
For at begrænse risikoen for klubberne var det besluttet, at der senest den 17. juli 2021 skulle være solgt billetter for kr. 300.000 kr. 
 
Dette mål blev ikke nået. Derfor blev arrangementet aflyst.
 
Desværre har det ikke været muligt at få gratis afbestillingsret på alle kontrakter.
 
Det betyder at Roklubben og Sejlklubben nok kommer til at dele et underskud på skønsmæssigt 50.000 kr

Husk at vende skiltet når I tager på ferie

Posted on26 jul 2021
Kerteminde Havn og Kerteminde Sejlklub beder pænt om at huske at vende pladsskiltet til grøn, når I tager på ferie.
Der er desværre en række røde pladser, som står tomme.
 
Husk at I kan ringe på 65 15 15 37 eller skrive på havn@kerteminde.dk og bede om at få vendt skiltet dagen før I kommer hjem. så skal havnens venlige personale nok vende jeres skilt, så pladsen er klar til jer.
 
På vegne af forretningsudvalget

Forslag til generalforsamlingen 21.juni

Posted on16 jun 2021

Nedenstående forslag bringes op på generalforsamlingen:

Generalforsamlingen bemyndiger Forretningsudvalget (Henrik Møhl, Lars Hansen og Hans Jørgen Ellekilde) til i fællesskab at sælge Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen2, 5300 Kerteminde (beliggende på lejet grund), og at indgå og underskrive alle nødvendige aftaler herunder skøde i denne forbindelse.

Salget skal ske til en minimumspris af kr. 2,0 mio. og med overtagelse senest 1. januar 2022.

Denne fuldmagt er gældende indtil 31. december 2021    

Baggrund og begrundelse for forslaget:

Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen 2 (gl. klubhus) har gennem årene rummet såvel klublokaler som (bortforpagtet) restaurant.

Restauranten har tidligere også tjent som samlingspunkt efter aftenkapsejladser og kapsejladsarrangementer. Dette har ændret sig, så det primære samlingspunkt nu er Søsportcentret.

Det har været sværere og sværere at finde forpagtere til restauranten, og den sidste forpagter måtte opgive at genåbne efter Corona-nedlukningerne.

Det har været forsøgt at skaffe en ny forpagter, men det er ikke lykkedes at finde en. Derimod er der kommet enkelte tilkendegivelser om interesse for køb.

Derfor har forretningsudvalget indhentet en vurdering af huset fra Nordical (tidligere Nybolig Erhverv).

I mange Marinaer har det tidligere været sejlklubben, der har haft restauranten. Nu overgår flere og flere restauranter til Marinaens ejere (havn eller kommune).

Vi må også i Kerteminde erkende, at restaurantdrift ligger fjernt fra Sejlklubbens naturlige aktiviteter. Aftaler om begunstigelser til klubmedlemmerne har ikke fungeret tilfredsstillende, og kan også let være i modstrid med ønsket om at få markedspris for forpagtningen.

I gennemsnit over de senste 5 år har forpagtningen givet et overskud på 50.000 – 60.000 pr år efter at normale vedligehodelsesarbejder har været betalt. Derimod har der ikke været afsat beløb til større renoveringer, som må forventes i de kommende år.     

 Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet

Sejlsportens kongeklasse besøger Kerteminde.

Posted on14 jun 2021

I ugen fra den 21. juni og frem til den 27. juni får Kerteminde besøg af sejlsportens kongeklasse: 12mR-bådene.

Kerteminde Sejlklub, som i samarbejde med 12mR-klassen i Danmark, har indbudt til stævnet, forventer ca. 4-5 både fra Tyskland og Danmark vil dyste på Kerteminde Bugt lørdag den 26. og søndag den 27 juni.

Båden Wings er allerede ankommet og Vim vil ankomme mandag den 14. eller tirsdag den 15. juni, så allerede nu er der en sjælden spændende mulighed for at besigtige de flotte både ved Ndr. Havnekaj i Kerteminde Havn. Wings og Vim vil også deltage i Kerteminde Sejlklubs aftensejlads den 15. juni og har indbudt en del lokale bekendte fra Kerteminde Sejlklub til at være med.

12mR-klassen har i de senere år oplevet en opblomstring, og der sejles stævner i både i Europa og USA. I Danmark er der i øjeblikket 5 12mR-både: Thea, Vanity V, Wings, Vim og Kiwi Magic, hvoraf de sidste tre er tilmeldt stævnet på nuværende tidspunkt. Også den tyske båd Jenetta er tilmeldt.

De fleste af 12mR-bådene er bygget før 2. verdenskrig, og var den bådtype, der blev anvendt i den prestigefyldte Americas cup, i de gode gamle dage, inden de eksotiske materialer og bådtyper tog over.

Det er fantastiske smukke klassiske både med en længde på ca. 22 meter, en mastehøjde på ca.  30 meter og med besætninger på 16 personer.

Stævnet i Kerteminde er en af optakterne til verdensmesterskabet i Helsinki i Finland for 12mR-klassen, der afvikles i august måned.

1 2 3 18