Ungdom

Krabbeklubben

Krabbehold

For alle børn mellen 5 og 8 år tilbydes en sikker introduktion til havnen, vandet og naturen omkring.

Optimist

Optimist-jollen: Sejlerens vugge.
Optimist afdelingen tilbyder børn mellem 8 og 15 år at lære alt om sejladsens grundtrin.
Vi er sejlere i tre forskellige kategorier efter niveau, interesser og evner – så alle kan være med.

Storjoller

Der findes flere jolletyper i klubben, med den olympiske Laser-jolle som det største felt.
Uanset om det er Laserjollen, eller en af de andre jolletyper, en-mands eller to-mands, er der tale om en fysisk og teknisk krævende sport, hvor der også er behov for et godt taktisk overblik. 2-mandsbåde kan være joller (Feva eller 29). Også 3-mandskølbåden Yngling findes der mulighed for.

Liga

2mandsbåde kan være joller (Feva eller 29)

Også 3-mandskølbåden Yngling findes der mulighed for.

Ungdomsafdelingen

Velkommen til Kerteminde Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling.

Det at sejle er en dejlig sport, der giver masser af motion og frisk luft, men det er i høj grad også en sport der lærer dit barn omgang med naturkræfterne, vand og vind – samt at bruge og respektere disse kræfter.

Gennem praktiske øvelser på vandet og undervisning lærer dit barn at observere og vurdere forskellige situationer (f.eks. vindforhold, risiko for sammenstød eller kæntring). Dernæst at træffe beslutning om, hvad der kan eller skal gøres for derefter at omsætte beslut-ningen til handling.
Gennem disse oplevelser styrkes dit barns selvstændighed og troen på sig selv.

På jollepladsen foregår mange aktiviteter, og da ingen kan håndtere sin jolle alene, kommer dit barn i kontakt med de andre børn. Der opstår meget hurtigt venskaber – og det sociale samvær udvikles.

MISSION OG FORMÅL
Vi vil skabe sejlere og sejlsportsledere for livet og herigennem gøre det sjovt og lettere, at blive fra sejler til elitesejler, gode trænere og elite stævnearrangør.

KS’s målsætning er, at skabe en aktiv og synlig jolleafdeling med engagement af både sejlere og forældre, udvikle sejlkundskaber og sikre kontinuitet til fremtidig sejlads i almindelighed, tilgodese den enkelte sejler med hensyn til kapsejlads og socialt samvær, styrke tilknytningen til Kerteminde Sejlklub, sikre Jolleafdelingens økonomiske fundament gennem aktiv deltagelse i bl.a. Sail Extreme og Havnefesten sammen med Kerteminde Sejlklub og rekruttering og fastholdelse af nye sejlere

Formålet med undervisningen af dit barn er primært, at styrke sejladsen dvs. udvikling af evner og færdigheder i beherskelse af optimistjollen under forskellige vejrforhold.

Denne lærdom er basisviden for al sejlads – både den turprægede og den kapsejladsprægede – i alle typer af joller/både, og den kan derfor videreudvikles ved skift til anden bådtype.

 

Venlig hilsen
Ungdomssudvalget

 

Se også vore Facebook gruppe:

 

 

 
Kerteminde Sejlklub er certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub fra Dansk Sejlunion.

Beskrivelse af hvad der betyder.